QuSoft-06-1024x800-1

Junior research positions at QuSoft

QuSoft, the new Dutch research center for quantum software, has awarded two junior research positions. After an internal call, the proposals were evaluated by an expert jury who selected the best two proposals.

The first, which will be supervised by Jasper van Wezel, is a PhD position devoted to the analysis of collective qubit dynamics. The main research question that will be targeted is “How can unintended collective processes, emerging spontaneously in many-qubit quantum computations, be recognized or avoided?”

The second project, which will be executed by a post-doctoral fellow supervised by Erik van Heumen, is entitled “Quantum Information for Quantum Matter.” An important goal is to apply ideas from quantum information to current experimental problems in research on quantum matter, for instance by the experimental verification of a proposed relation between quantum Fisher information and optical properties of quantum matter.

 

——-

Junior onderzoeksposities bij QuSoft

 

QuSoft, het nieuwe Nederlandse onderzoekscentrum voor kwantum-software, heeft twee junior onderzoeksposities toegekend. Dit gebeurde na een interne call waarbij de ingezonden voorstellen zijn beoordeeld door een jury bestaande uit experts.

 

De eerste plek zal ingevuld worden door een PhD student die zich zal richten op de analyse van de dynamiek van collectieve qubits en worden begeleid door Jasper van Wezel. De hoofdvraag bij deze onderzoekspositie is: “Hoe kunnen onbedoelde collectieve processen, die zich spontaan voordoen in kwantum berekeningen met veel qubits, worden herkend of voorkomen?”

Het tweede project met als titel “Kwantum Informatie voor Kwantum Materie” zal worden uitgevoerd door een postdoctoraal onderzoeker en worden begeleid door Erik van Heumen. Een belangrijk doel van dit onderzoek is het toepassen van ideeën uit de kwantum informatie op actuele experimentele vraagstukken in het onderzoek van kwantum materie, bijvoorbeeld via het in de praktijk testen van een voorgestelde relatie tussen kwantum Fisher informatie en optische eigenschappen van kwantum materialen.

 

Share this post

- More To Explore -

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.